Mount Washington, NH, USA

IMG_0047.JPG

IMG_0047.JPG

IMG_0053.JPG

IMG_0053.JPG

IMG_0054.JPG

IMG_0054.JPG

IMG_0057.JPG

IMG_0057.JPG

IMG_0059.JPG

IMG_0059.JPG

IMG_0062.JPG

IMG_0062.JPG

IMG_0065.JPG

IMG_0065.JPG

IMG_0069.JPG

IMG_0069.JPG

IMG_0073.JPG

IMG_0073.JPG

IMG_0081.JPG

IMG_0081.JPG

Deep tots

Deep tots

IMG_0084.JPG

IMG_0084.JPG

IMG_0086.JPG

IMG_0086.JPG

IMG_0089.JPG

IMG_0089.JPG

Nature's art

Nature's art

IMG_0096.JPG

IMG_0096.JPG

IMG_0105.JPG

IMG_0105.JPG

IMG_0107.JPG

IMG_0107.JPG

IMG_0109.JPG

IMG_0109.JPG

IMG_0110.JPG

IMG_0110.JPG

Quark ergo in dead tree

Quark ergo in dead tree

IMG_0128.JPG

IMG_0128.JPG

Oh no! My nylon allergy!

Oh no! My nylon allergy!

IMG_0138.JPG

IMG_0138.JPG

Hello there tent-mate

Hello there tent-mate

IMG_0147.JPG

IMG_0147.JPG

Snow

Snow

IMG_0156.JPG

IMG_0156.JPG

IMG_0157.JPG

IMG_0157.JPG

Rays of white sun

Rays of white sun

IMG_0166.JPG

IMG_0166.JPG

IMG_0173.JPG

IMG_0173.JPG

Hooray it's cold

Hooray it's cold

IMG_0181.JPG

IMG_0181.JPG

Diggin' the alpine

Diggin' the alpine

Lake of the clouds Hut

Lake of the clouds Hut

IMG_0198.JPG

IMG_0198.JPG

The warning sign

The warning sign

IMG_0209.JPG

IMG_0209.JPG