Rock climbing in Macedonia

ig.jpg

ig.jpg

On the ridge and...

On the ridge and...

...Looking down

...Looking down

St Nikola  Monastery on Matka

St Nikola Monastery on Matka

svnikola.jpg

svnikola.jpg

Vesna climbing on Matka

Vesna climbing on Matka

vesvodi1.jpg

vesvodi1.jpg

ves na sid.jpg

ves na sid.jpg

vobez.jpg

vobez.jpg

vvodi1.jpg

vvodi1.jpg

vvodi2.jpg

vvodi2.jpg

vvodi3.jpg

vvodi3.jpg

vvodi.jpg

vvodi.jpg

150m high rock in the Matka canyon

150m high rock in the Matka canyon

dom i karpa.jpg

dom i karpa.jpg

plocka.jpg

plocka.jpg

afor.jpg

afor.jpg

Mukul getting ready...

Mukul getting ready...

...and in action

...and in action

mukul2.jpg

mukul2.jpg