Maximilansweg Germany

5-day hiking in Bavaria, Germany along King Maximilan's trail
Neuschwanstein

Neuschwanstein

Schwansee /  Swanslake

Schwansee / Swanslake

Above the calste

Above the calste

Walking the Alps in rain.

Walking the Alps in rain.

2011-08-08_14-29-36_862.jpg

2011-08-08_14-29-36_862.jpg

2011-08-08_15-33-22_536.jpg

2011-08-08_15-33-22_536.jpg

2011-08-09_09-00-21_19.jpg

2011-08-09_09-00-21_19.jpg

2011-08-09_09-00-36_740.jpg

2011-08-09_09-00-36_740.jpg

2011-08-09_10-02-13_978.jpg

2011-08-09_10-02-13_978.jpg

2011-08-09_11-08-23_310.jpg

2011-08-09_11-08-23_310.jpg

2011-08-09_16-28-24_634.jpg

2011-08-09_16-28-24_634.jpg

2011-08-10_11-06-50_518.jpg

2011-08-10_11-06-50_518.jpg

some nice woodcarving

some nice woodcarving

2011-08-10_12-35-12_845.jpg

2011-08-10_12-35-12_845.jpg

2011-08-10_12-35-16_746.jpg

2011-08-10_12-35-16_746.jpg

2011-08-10_12-40-11_398.jpg

2011-08-10_12-40-11_398.jpg

2011-08-10_15-54-40_425.jpg

2011-08-10_15-54-40_425.jpg

2011-08-10_15-54-48_756.jpg

2011-08-10_15-54-48_756.jpg

2011-08-10_15-54-55_493.jpg

2011-08-10_15-54-55_493.jpg

2011-08-10_15-55-04_701.jpg

2011-08-10_15-55-04_701.jpg

2011-08-11_09-11-49_682.jpg

2011-08-11_09-11-49_682.jpg

2011-08-11_14-56-05_351.jpg

2011-08-11_14-56-05_351.jpg

2011-08-11_15-00-14_102.jpg

2011-08-11_15-00-14_102.jpg

Benedict's wall with lodge

Benedict's wall with lodge

Steinbock / Ibex

Steinbock / Ibex

2011-08-12_08-43-19_456.jpg

2011-08-12_08-43-19_456.jpg

2011-08-12_08-43-29_308.jpg

2011-08-12_08-43-29_308.jpg

2011-08-12_08-44-08_433.jpg

2011-08-12_08-44-08_433.jpg

climbing a ladder

climbing a ladder