7 míľ Košice

7 míľový beh sebaprekonávania v Košiciach