Rok 2008

6-hodinový beh v Nitre v Mestskom parku na Sihoti

Beh

Bežci

Vyhlasovanie výsledkov

Zákulisie