Rok 2005

6-hodinový beh v Nitre v Mestskom parku na Sihoti

Pred štartom

Beh

Beh

Beh

Po 6-tich hodinách

Výhlasovanie výsledkov