Rok 1999 Bratislava

6-hodinový beh v Bratislave v Sade Janka Kráľa
6-hodinovka obr.1

6-hodinovka obr.1

6-hodinovka obr.2

6-hodinovka obr.2

6-hodinovka obr.3

6-hodinovka obr.3