2 míle Nitra

Beh na 2 míle v Nitre Mesačný 2 míľový beh sebaprekonávania v parku na Sihoti v Nitre
Monthly 2 mile Self-Transcendence race in Nitra

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2000