2 míle Bratislava

Beh na 2 míle v Bratislave Mesačný 2 míľový beh sebaprekonávania na Kuchajde v Bratislave
Monthly 2 mile Self-Transcendence race in Bratislava

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004